EDI: oszczędzaj czas i pieniądze dzięki narzędziom elektronicznym

Szczegóły reklamacji EDI

Możesz przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną za pośrednictwem Office Ally, który służy jako wstępna izba rozliczeniowa dla elektronicznych roszczeń od dostawców. Office Ally oferuje swoje usługi bezpłatnie dostawcom CHIPA. Nasi dostawcy mogą zgłaszać roszczenia za pośrednictwem Office Ally przez interfejs wykorzystujący wyznaczony kod.

Użyj identyfikatora płatnika „CHIPA” dla Aetna, MHN, Anthem i UBH.

Użyj identyfikatora płatnika „43324” dla LA Care, CareMore, Care1st, Alameda Alliance, Orange County Mental Health Plan, Anthem Santa Clara (CalMediConnect), Gold Coast Health Plan, Partnership Health Plan, Central California Alliance for Health, San Francisco Health Plan, i Plan Zdrowia San Joaquin.

Dostawcy mogą przesyłać pojedyncze lub wiele roszczeń za pośrednictwem Office Ally.

Office Ally monitoruje wszystkie roszczenia elektroniczne i powiadamia dostawców, jeśli w roszczeniu brakuje jakichkolwiek kluczowych informacji (np. diagnozy, CPT, identyfikatora podatkowego itp.), co uniemożliwia przesłanie formularza roszczenia do CHIPA w celu przetworzenia.

Office Ally przesyła wszystkie prawidłowe roszczenia do firmy CHIPA za pośrednictwem elektronicznego pliku roszczeń.

Pamiętaj, że zgłoszenia składane za pomocą Office Ally są generalnie przetwarzane szybciej niż reklamacje papierowe.