Kontakt

Godziny: od poniedziałku do piątku, od 8:30 do 17:00
Dostęp do kliniki 24 godziny na dobę, 365 dni w roku
Aby uzyskać dodatkowe informacje kontaktowe, aby dowiedzieć się więcej
o Twoich korzyściach lub o znalezieniu dostawcy, Kliknij tutaj.

PlanTelefon CHIPA #
Cental California Alliance
dla zdrowia - MediCal
855-765-9700
Cental California Alliance
dla zdrowia - IHSS
800-808-5796
Plan zdrowia Gold Coast855-765-9702
Plan zdrowotny San Joaquin888-581-7526
LA Care877-344-2858
Partnerstwo w planie zdrowia855-765-9703
Plan zdrowia w San Francisco855-371-8117
Anthem CHIPA833-969-2190
Kaiser CHIPA833-969-2190