Richtlijnen voor klinische praktijken

CHIPA keurt Clinical Practice Guidelines (CPG's) goed van nationaal erkende bronnen en wetenschappelijke instanties (inclusief professionele organisaties) op basis van:

  1. Wetenschappelijk bewijs
  2. Best practice-normen, en
  3. Deskundige input van gecertificeerde artsen van de juiste specialismen

Bovendien kan input worden verzameld van beoefenaars, leden en/of gemeenschapsinstanties, vooral wanneer dit vereist is door een contract of regelgeving.

In overeenstemming met de beheerserviceovereenkomst met Beacon Health Strategies (Beacon), beoordeelt en/of actualiseert Beacon's Scientific Review Committee (SRC) elke richtlijn ten minste om de twee jaar, of vaker als:

  1. Nationale bronnen publiceren updates of brengen wijzigingen aan in de richtlijn, of
  2. Als frequentere beoordeling vereist is per contract of staatsvereiste, zoals die plannen in Californië die vereisen dat richtlijnen jaarlijks worden geëvalueerd en indien nodig bijgewerkt.

Zodra de updates/wijzigingen en aanbevelingen zijn gedaan door de SRC en goedgekeurd door Beacon, worden deze wijzigingen voorgelegd aan het CHIPA Executive Committee voor definitieve beoordeling, goedkeuring en goedkeuring door CHIPA.

Klik hier om de meeste te bekijken huidige CPG's.

Gedrukte exemplaren van alle materialen zijn op verzoek verkrijgbaar. Bel 800-779-3825 om een gedrukt exemplaar aan te vragen.