Mga Alituntunin sa Klinikal na Kasanayan

Ang CHIPA ay nagpatibay ng Mga Alituntunin sa Klinikal na Kasanayan (CPGs) mula sa mga kinikilalang pambansa na mapagkukunan at mga pang-agham na katawan (kabilang ang mga propesyonal na samahan) batay sa:

  1. Ebidensya sa pang-agham
  2. Pinakamahusay na pamantayan sa pagsasanay, at
  3. Dalubhasang input mula sa mga sertipikadong manggagamot sa board mula sa naaangkop na specialty

Bilang karagdagan, maaaring makolekta ang input mula sa mga nagsasanay, miyembro at / o mga ahensya ng pamayanan, lalo na kung kinakailangan ng kontrata o regulasyon.

Alinsunod sa kasunduan sa serbisyo sa pamamahala kasama ang Mga Estratehiya sa Kalusugan ng Beacon (Beacon), sinusuri at / o ina-update ng Beacon's Scientific Review Committee (SRC) ang bawat alituntunin kahit papaano dalawang taon, o mas madalas kung:

  1. Nag-publish ang mga pambansang mapagkukunan ng mga pag-update o gumawa ng mga pagbabago sa patnubay, o
  2. Kung ang mas madalas na pagsusuri ay kinakailangan bawat kontrata o kinakailangan ng estado tulad ng mga plano sa California na nangangailangan ng mga alituntunin upang masuri, at mai-update kung kinakailangan, sa taunang batayan.

Sa sandaling ang mga pag-update / pagbabago at rekomendasyon ay ginawa ng SRC at naaprubahan ng Beacon, ang mga pagbabagong ito ay dinala sa harap ng CHIPA Executive Committee para sa huling pagsusuri, pag-apruba at pag-aampon ng CHIPA.

Mag-click dito upang makita ang pinaka kasalukuyang mga CPG.

Ang mga naka-print na kopya ng lahat ng mga materyal ay magagamit kapag hiniling. Mangyaring tawagan ang 800-779-3825 upang humiling ng isang naka-print na kopya.