Humanap ng isang Tagabigay

PAKIBASA:

  • Ang mga tagabigay ng CHIPA ay kinontrata ng mga plano sa kalusugan at sasakupin lamang ng iyong benepisyo ang mga tagabigay na nakalista sa ilalim ng iyong tukoy na plano sa kalusugan.
  • Ang pagsasama sa listahang ito ay hindi nangangahulugang alinman sa isang rekomendasyon o kagustuhan ng CHIPA.
  • Ang mga inaalok na serbisyo ay maaaring magkakaiba alinsunod sa lisensya ng provider.
  • Susubukan ng CHIPA na matiyak ang kawastuhan ng Mga Direktoryo ng Provider. Gayunpaman, ang isang tagapagbigay ay paminsan-minsan ay hindi magagamit dahil sa kakulangan ng kapasidad o pagwawakas ng kontrata.
  • Ang Mga Direktoryo ng Provider ay nai-update buwanang.

Mag-click sa ibaba at piliin ang iyong plano upang maghanap para sa isang tagapagbigay.

Humanap ng isang Tagabigay

Ginagawa ng CHIPA ang bawat makatuwirang pagsisikap upang mapatunayan na ang listahang ito ng mga nagbibigay ay tumpak at napapanahon, ngunit ang listahan ng provider ay maaaring magbago at hindi sumasalamin ng mga pagbabago sa hinaharap. Masidhi naming hinihikayat kang tawagan ang iyong provider bago mag-iskedyul ng isang tipanan upang i-verify ang katayuan sa loob ng network. Maaari mo ring tawagan ang aming koponan sa serbisyo sa customer sa 800.779.3825.