Tìm nhà cung cấp

XIN VUI LÒNG ĐỌC:

  • Các nhà cung cấp CHIPA được các chương trình sức khỏe ký hợp đồng và quyền lợi của bạn sẽ chỉ bao trả cho các nhà cung cấp được liệt kê trong chương trình sức khỏe cụ thể của bạn.
  • Việc đưa vào danh sách này không có nghĩa là một khuyến nghị hay ưu tiên của CHIPA.
  • Các dịch vụ được cung cấp có thể thay đổi tùy theo giấy phép của nhà cung cấp.
  • CHIPA sẽ cố gắng đảm bảo tính chính xác của Danh mục Nhà cung cấp. Tuy nhiên, một nhà cung cấp đôi khi sẽ không hoạt động do thiếu năng lực hoặc chấm dứt hợp đồng.
  • Danh mục nhà cung cấp được cập nhật hàng tháng.

Nhấp vào bên dưới và chọn kế hoạch của bạn để tìm kiếm nhà cung cấp.

Tìm nhà cung cấp

CHIPA thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để xác nhận rằng danh sách các nhà cung cấp này là chính xác và cập nhật, nhưng danh sách nhà cung cấp có thể thay đổi và không phản ánh những thay đổi trong tương lai. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn gọi cho nhà cung cấp của mình trước khi lên lịch hẹn để xác minh tình trạng trong mạng. Bạn cũng có thể gọi cho nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số 800.779.3825.