Về chúng tôi

CHĂM SÓC TOÀN DIỆN

Trong quan hệ đối tác chặt chẽ với khách hàng, CHIPA, liên minh với Carelon Behavioral Health, giúp tập hợp các phần chăm sóc sức khỏe rời rạc lại với nhau để đạt được kết quả tốt hơn cho những người mà chúng tôi chăm sóc. Các chương trình của chúng tôi được định hướng lâm sàng, chịu trách nhiệm về tài chính và tập trung vào việc cho phép các thành viên của chúng tôi sống hết mình với tiềm năng.

Kể từ năm 1991, Carelon Health IPA of California (CHIPA) đã cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi được quản lý cho cư dân California, khiến nó trở thành một trong những hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi khu vực lớn nhất của tiểu bang để giải quyết các vấn đề do sức khỏe hành vi và bệnh mãn tính gây ra. Carelon Behavioral Health là một tổ chức sức khỏe hành vi được quản lý có trụ sở tại Massachusetts, được NCQA công nhận.

TẠI SAO ĐỐI TÁC LỰA CHỌN CHIPA VÀ CARELON SỨC KHỎE HÀNH VI

CHIPA và Carelon Behavioral Health tập hợp một tập hợp các chuyên gia sức khỏe hành vi hàng đầu trong ngành, được quản lý và tư vấn bởi các bác sĩ lâm sàng về y tế, hành vi, dịch vụ con người và dược phẩm được công nhận trên toàn quốc. Chúng tôi đã phát triển các chương trình hiệu quả độc đáo được xây dựng dựa trên sự tích hợp liền mạch với các chương trình quản lý bệnh và y tế của khách hàng. Các chương trình này đã được chứng minh là giúp giảm tổng chi phí chăm sóc đồng thời cải thiện đáng kể kết quả của bệnh nhân.

CHĂM SÓC ĐỊA PHƯƠNG

Các giải pháp của CHIPA và Carelon Behavioral Health đều mang tính địa phương ở mỗi thị trường, nhận thấy rằng một chương trình quản lý chăm sóc hiệu quả phải nhận ra và hoạt động trong các hệ thống và thông lệ phân phối tại địa phương.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HÀNG ĐẦU NGÀNH

Mỗi giải pháp của chúng tôi đều bao gồm nền tảng công nghệ thông tin độc quyền và có khả năng mở rộng cao, nhằm giúp các nhà cung cấp truy cập thông tin họ cần khi họ cần.
Carelon Behavioral Health được cả NCQA và URAC công nhận hoàn toàn.