[Chuyển đến nội dung]

CHIPA - IPA Y tế Cao đẳng

Kể từ năm 1991, College Health IPA (CHIPA) đã cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi được quản lý cho cư dân California, biến nó thành một trong những hệ thống cung cấp sức khỏe hành vi khu vực lớn nhất của bang nhằm giải quyết các vấn đề do sức khỏe hành vi và bệnh mãn tính gây ra.

Tìm hiểu thêm

Dành cho thành viên

Đặt con người làm trung tâm, chúng tôi đã xây dựng một mạng lưới bác sĩ, y tá, người ủng hộ và cố vấn mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu sức khỏe của hội viên.

Tìm hiểu thêm

Nhà cung cấp của chúng tôi

Các nhà cung cấp của chúng tôi rất quan trọng đối với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho các thành viên, cho phép họ sống hết mình với tiềm năng.

Tìm hiểu thêm

Liên hệ chúng tôi

Có một số câu hỏi hoặc nhận xét? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

Tìm hiểu thêm

Về chúng tôi

Kể từ năm 1991, College Health IPA (CHIPA) đã cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi được quản lý cho cư dân California. Chúng tôi là một trong những hệ thống cung cấp sức khỏe hành vi khu vực lớn nhất của tiểu bang. CHIPA, liên minh với Beacon Health Options, giúp tập hợp các mảnh ghép khác nhau của câu đố chăm sóc sức khỏe để đạt được kết quả tốt hơn cho những người được chúng tôi chăm sóc. Các chương trình của chúng tôi được định hướng về mặt lâm sàng, chịu trách nhiệm về mặt tài chính và tập trung vào việc liên tục cải thiện kết quả cho những thành viên phức tạp nhất. Dịch vụ của chúng tôi rất đơn giản: Chúng tôi đề cao các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, cung cấp dịch vụ khách hàng chưa từng có và không bao giờ đánh mất nhu cầu của các thành viên. Cuối cùng, mọi thứ chúng tôi làm tại CHIPA và Beacon là vì lợi ích của những người trong sự chăm sóc của chúng tôi. Mọi chương trình, mọi mạng lưới, mọi dịch vụ đã được phát triển để mang đến sự chăm sóc phù hợp vào đúng thời điểm.

Tìm hiểu thêm
viTiếng Việt