[Chuyển đến nội dung]

CHIPA - Carelon Health IPA của California

Kể từ năm 1991, Carelon Health IPA of California (CHIPA) đã cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi được quản lý cho cư dân California, khiến nó trở thành một trong những hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi khu vực lớn nhất của tiểu bang để giải quyết các vấn đề do sức khỏe hành vi và bệnh mãn tính gây ra.

Tìm hiểu thêm

Dành cho thành viên

Đặt con người làm trung tâm, chúng tôi đã xây dựng một mạng lưới bác sĩ, y tá, người ủng hộ và cố vấn mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu sức khỏe của hội viên.

Tìm hiểu thêm

Nhà cung cấp của chúng tôi

Các nhà cung cấp của chúng tôi rất quan trọng đối với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho các thành viên, cho phép họ sống hết mình với tiềm năng.

Tìm hiểu thêm

Liên hệ chúng tôi

Có một số câu hỏi hoặc nhận xét? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

Tìm hiểu thêm

Về chúng tôi

Từ năm 1991, Carelon Health IPA of California (CHIPA) đã cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi được quản lý cho cư dân California. Chúng tôi là một trong những hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi khu vực lớn nhất của tiểu bang. CHIPA, liên minh với Carelon Behavioral Health, giúp tập hợp các phần khác nhau của câu đố chăm sóc sức khỏe để đạt được kết quả tốt hơn cho những người được chúng tôi chăm sóc. Các chương trình của chúng tôi được định hướng lâm sàng, chịu trách nhiệm về tài chính và tập trung vào việc liên tục cải thiện kết quả cho những thành viên phức tạp nhất. Các dịch vụ của chúng tôi rất đơn giản: Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, cung cấp dịch vụ khách hàng chưa từng có và không bao giờ đánh mất nhu cầu của các thành viên. Cuối cùng, mọi thứ chúng tôi làm tại CHIPA và Carelon Behavioral Health đều vì lợi ích của những người mà chúng tôi chăm sóc. Mọi chương trình, mọi mạng lưới, mọi dịch vụ đều được phát triển để cung cấp dịch vụ chăm sóc phù hợp vào đúng thời điểm.

Tìm hiểu thêm
viTiếng Việt