Wytyczne dotyczące praktyki klinicznej

CHIPA przyjmuje wytyczne praktyki klinicznej (CPG) z uznanych w kraju źródeł i organów naukowych (w tym organizacji zawodowych) w oparciu o:

  1. Dowody naukowe
  2. standardy najlepszych praktyk oraz
  3. Wkład ekspertów od lekarzy certyfikowanych przez zarząd odpowiednich specjalizacji

Dodatkowo, wkład może być gromadzony od praktyków, członków i/lub agencji społecznych, szczególnie gdy wymagają tego umowa lub regulacja.

Zgodnie z umową o świadczenie usług zarządzania z Carelon Behavioral Health Strategies, Komitet ds. Przeglądu Naukowego (SRC) Carelon Behavioral Health dokonuje przeglądu i/lub aktualizuje każdą wytyczną co najmniej raz na dwa lata lub częściej, jeśli:

  1. Źródła krajowe publikują aktualizacje lub wprowadzają zmiany do wytycznych lub
  2. Jeśli wymagany jest częstszy przegląd w odniesieniu do umowy lub wymagania stanowego, takie jak plany w Kalifornii, które wymagają oceny wytycznych i aktualizacji, jeśli to konieczne, co roku.

Gdy aktualizacje/zmiany i zalecenia zostaną wprowadzone przez SRC i zatwierdzone przez Carelon Behavioural Health, zmiany te są następnie przedstawiane Komitetowi Wykonawczemu CHIPA w celu ostatecznego przeglądu, zatwierdzenia i przyjęcia przez CHIPA.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć większość aktualne CPG.

CHIPA przyjęła również następujące CPG:

Drukowane kopie wszystkich materiałów są dostępne na życzenie. Zadzwoń pod numer 800-779-3825, aby poprosić o wydrukowaną kopię.