Aanvraagformulier voor vertrouwelijke/alternatieve communicatie

1 Voer informatie in
2 Beoordelingsdetails
3 Indienen

Vul a.u.b. een Individuele/Lid Naam in.
Formaat: MM/DD/JJJJ
Vul a.u.b. een geboortedatum van een persoon/lid in.
Voer een Individueel/Lid-ID-nummer in.

Alternatieve contactgegevens:


Voer een naam in.
Voer een adres in alstublieft.
Voer een stad in.
Voer een staat in.
Voer een postcode in.
Voer een e-mailadres in alstublieft.

Opmerking: Informatie die automatisch door onze systemen wordt verzonden, kan niet per e-mail worden verzonden en wordt naar het opgegeven postadres gestuurd

Voer een telefoonnummer in.

Opmerking: Informatie die automatisch door onze systemen wordt verzonden, kan niet per e-mail worden verzonden en wordt naar het opgegeven postadres gestuurd


Trek de volgende contactgegevens in:


Voer een naam in.
Voer een adres in alstublieft.
Voer een stad in.
Voer een staat in.
Voer een postcode in.
Voer een e-mailadres in alstublieft.
Voer een telefoonnummer in.

Voer een telefoonnummer in.

Let op:

 • Vergoeding van gedragsmatige gezondheidszorgdiensten wordt alleen verstrekt aan de abonnee (wanneer de persoon ten laste jonger is dan twaalf (12) jaar) of de dienstverlener. Alle verzoeken om dit te wijzigen moeten een toelichting bevatten waarom de betaling aan iemand anders dan de abonnee moet worden gedaan.
 • Alle ingediende claims die moeten worden terugbetaald aan iemand anders dan de abonnee (wanneer de persoon ten laste jonger is dan twaalf (12)) moeten vergezeld gaan van een betalingsbewijs (dwz een geannuleerde cheque of het betalingsbewijs van de aanbieder met de geïdentificeerde betaler).
 • Ik begrijp dat CHIPA de bovenstaande alternatieve communicatie-informatie zal gebruiken totdat ik dit verzoek wijzig. Ik begrijp dat ik dit verzoek op elk moment kan wijzigen of intrekken door een ander vertrouwelijk/alternatief aanvraagformulier in te vullen.

Als u een wijziging van vertrouwelijke communicatie aanvraagt namens iemand anders dan uzelf, voeg dan een bewijs toe van uw bevoegdheid om dit te doen (dwz voogdijbevel, voogdijbevel, gerechtelijk bevel).


Ondersteunende documentatie:

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5

Als u het vakje aanvinkt en uw naam hieronder invoert, fungeert dit als uw digitale handtekening:

Voer de naam van de aanvrager in.

Mail of e-mail ondersteunende documentatie, indien van toepassing naar:

CHIPA
Klinische operaties
Postbus 6065
Cypress, CA 90630-0065

E-mailadres: CAAlternateCommunicationRequests@beaconhealthoptions.com


definities

 • Individueel/lid: de persoon die het onderwerp is van de beschermde gezondheidsinformatie
 • Wettelijk geautoriseerde vertegenwoordiger: iemand die de wettelijke bevoegdheid heeft om namens een persoon op te treden om beslissingen te nemen over de gezondheidszorg van die persoon. Ouders kunnen persoonlijke vertegenwoordigers van minderjarigen zijn, behalve die minderjarigen die de wettelijke vrijheid hebben gekregen om zelfstandig te handelen. Persoonlijke vertegenwoordigers kunnen voogden, conservatoren en andere personen zijn die wettelijke verantwoordelijkheid hebben gekregen voor een andere persoon. De federale wet, de staatswet en de specifieke voorwaarden van de benoeming bepalen de bevoegdheid die aan de persoonlijke vertegenwoordiger wordt verleend.
 • Identificatienummer lid: het nummer dat door een gezondheidsplan aan een persoon is toegewezen; soms is het het burgerservicenummer van de persoon

BEOORDEEL UW INFORMATIE VOORDAT U DEZE INDIENT.

Gebruiken Vorig knop onderaan het formulier om terug te gaan en wijzigingen aan te brengen. Klik anders op Indienen om uw inzending af te ronden.


Vul a.u.b. een Individuele/Lid Naam in.
Formaat: MM/DD/JJJJ
Vul a.u.b. een geboortedatum van een persoon/lid in.
Voer een Individueel/Lid-ID-nummer in.

Alternatieve contactgegevens:


Voer een naam in.
Voer een adres in alstublieft.
Voer een stad in.
Voer een staat in.
Voer een postcode in.
Voer een e-mailadres in alstublieft.

Opmerking: Informatie die automatisch door onze systemen wordt verzonden, kan niet per e-mail worden verzonden en wordt naar het opgegeven postadres gestuurd

Voer een telefoonnummer in.

Opmerking: Informatie die automatisch door onze systemen wordt verzonden, kan niet per e-mail worden verzonden en wordt naar het opgegeven postadres gestuurd


Trek de volgende contactgegevens in:


Voer een naam in.
Voer een adres in alstublieft.
Voer een stad in.
Voer een staat in.
Voer een postcode in.
Voer een e-mailadres in alstublieft.
Voer een telefoonnummer in.

Voer een telefoonnummer in.

Let op:

 • Vergoeding van gedragsmatige gezondheidszorgdiensten wordt alleen verstrekt aan de abonnee (wanneer de persoon ten laste jonger is dan twaalf (12) jaar) of de dienstverlener. Alle verzoeken om dit te wijzigen moeten een toelichting bevatten waarom de betaling aan iemand anders dan de abonnee moet worden gedaan.
 • Alle ingediende claims die moeten worden terugbetaald aan iemand anders dan de abonnee (wanneer de persoon ten laste jonger is dan twaalf (12)) moeten vergezeld gaan van een betalingsbewijs (dwz een geannuleerde cheque of het betalingsbewijs van de aanbieder met de geïdentificeerde betaler).
 • Ik begrijp dat CHIPA de bovenstaande alternatieve communicatie-informatie zal gebruiken totdat ik dit verzoek wijzig. Ik begrijp dat ik dit verzoek op elk moment kan wijzigen of intrekken door een ander vertrouwelijk/alternatief aanvraagformulier in te vullen.

Als u een wijziging van vertrouwelijke communicatie aanvraagt namens iemand anders dan uzelf, voeg dan een bewijs toe van uw bevoegdheid om dit te doen (dwz voogdijbevel, voogdijbevel, gerechtelijk bevel).


Ondersteunende documentatie:

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5

Als u het vakje aanvinkt en uw naam hieronder invoert, fungeert dit als uw digitale handtekening:

Voer de naam van de aanvrager in.

Mail of e-mail ondersteunende documentatie, indien van toepassing naar:

CHIPA
Klinische operaties
Postbus 6065
Cypress, CA 90630-0065

E-mailadres: CAAlternateCommunicationRequests@beaconhealthoptions.com


definities

 • Individueel/lid: de persoon die het onderwerp is van de beschermde gezondheidsinformatie
 • Wettelijk geautoriseerde vertegenwoordiger: iemand die de wettelijke bevoegdheid heeft om namens een persoon op te treden om beslissingen te nemen over de gezondheidszorg van die persoon. Ouders kunnen persoonlijke vertegenwoordigers van minderjarigen zijn, behalve die minderjarigen die de wettelijke vrijheid hebben gekregen om zelfstandig te handelen. Persoonlijke vertegenwoordigers kunnen voogden, conservatoren en andere personen zijn die wettelijke verantwoordelijkheid hebben gekregen voor een andere persoon. De federale wet, de staatswet en de specifieke voorwaarden van de benoeming bepalen de bevoegdheid die aan de persoonlijke vertegenwoordiger wordt verleend.
 • Identificatienummer lid: het nummer dat door een gezondheidsplan aan een persoon is toegewezen; soms is het het burgerservicenummer van de persoon
Vul het bovenstaande reCAPTCHA-uitdagingsveld in.